Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 10

Nya studentbostäder vid Campus Lappis 2020. Foto:Länsstyrelsen.

Nybyggda flerbostadshus med studentlägenheter på Campus Lappis. Foto: Länsstyrelsen.

I Stockholms län finns cirka 19 000 studentbostäder och fler behövs. I september i år invigde landshövding Sven-Erik Österberg ett projekt på Lappkärrsberget med ett tillskott om nästan 800 nya studentbostäder.

Bostäderna är välkomna och stärker Stockholm som studieregion och i förlängningen vår position som kunskapsregion. Länsstyrelsen följer utvecklingen och uppmanar och uppmuntrar kommunerna att planera för fler studentbostäder.

Kontakt