Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 8

Hårfrisörska har munskydd på sig och klipper en håret på en äldre kvinna.

Foto: Mostphotos

För att underlätta för branscher som drabbats ekonomiskt av pandemin har regeringen infört olika statliga stöd. Länsstyrelserna handlägger lokalhyresstödet för utsatta branscher och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

I Stockholm hanterar vi ansökningar från vårt eget län plus fyra grannlän. Och det är bra många ansökningar det handlar om – över 13 300 ansökningar om sänkt lokalhyra har kommit in och gällande omsättningsstödet har vi hittills tagit emot över 2 400 ansökningar. För att handläggningen ska genomföras effektivt och rättssäkert krävs en stor arbetsinsats. 63 handläggare arbetar heltid med detta. Vissa jobbar normalt med andra arbetsuppgifter. Andra, 42 stycken, har anställts för att jobba med bara den här insatsen.

Kontakt