Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 7

Talman Andreas Norlén berättar om en kampanj för att uppmärksamma den svenska demokratin vid seminarium hos Länsstyrelsen Stockholm.

Talman Andreas Norlén vid seminarium om den svenska demokratin hos Länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Länsstyrelsen.

Under 2020 har vi uppmärksammat att den svenska demokratin firar hundra år. Att reflektera över demokratins förutsättningar, hur den och dess företrädare påverkas av till exempel näthat och desinformation, känns minst lika angeläget nu i slutet av året som i januari.

Då deltog riksdagens talman Andreas Norlén i Länsstyrelsens seminarium om det demokratiska samtalet och om hot och hat mot förtroendevalda. Detta mot bakgrund av att allt fler förtroendevalda upplever trakasserier, hot och våld – inte minst på nätet. I Stockholms län uppgav fler än var tredje förtroendevald att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, vilket är den högsta nivån sedan Brottsförebyggande rådet (Brå) började mäta utsatthet bland förtroendevalda.

Kontakt