Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 4

Klipphäll på det marina reservatet Svenska Högarna. Havet syns i bakgrunden.

Foto: Ingrid Nordemar

I september i år invigdes Sveriges största marina reservat, Svenska Högarna, i Stockholms skärgård. Där finns det ett rikt djurliv och friska havsbottnar med blåmusslor, tång och alger.

Reservatet invigdes under en digital ceremoni av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och landshövding Sven-Erik Österberg.

– Det är jättekul att vi nu kan inviga det stora marina reservatet vid Svenska Högarna, sa Sven-Erik Österberg i sitt invigningstal.

– Att få vara med om att inviga Sveriges största marina reservat är en oerhört stor glädje. Nöjdare än så här kan nog ingen miljöminister bli, sa Isabella Lövin.

Kontakt