Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 3

Åtta små illustrationer som symboliserar strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2026.

Illustration: Christina Heitmann

Ingen i vårt län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel.

I februari lanserade Länsstyrelsen tillsammans med Polisen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm en strategi och handlingsplan som en gemensam utgångspunkt för att nå den visionen. Under året har även Åklagarmyndigheten anslutit sig till samarbetet. Länsstyrelsen arbetar på olika sätt för att den nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska få genomslag i länet. Att bidra till en gemensam riktning och stötta länets aktörer är en viktig del i det arbetet.

Kontakt