Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 1

Kollage med textruta med antal av fördelade artiklar skyddsutrustning och bild på munskydd, skyddshandskar och flaskor med desinfektionsmedel.

Antal förmedlade artiklar av olika sorters skyddsutrustning under perioden 3 april - 30 november 2020. Källa och foto: Länsstyrelsen.

Det här året har mer än något annat formats av den pågående coronapandemin. För Länsstyrelsen har det inneburit ett aktivt stabsarbete med intensiv samverkan och nya uppgifter.

Sedan den 2 mars har Länsstyrelsen Stockholm varit i aktiverat stabsläge på grund av pandemin. Vår uppgift är att samordna det regionala krisledningsarbetet. Vi säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i det arbetet. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Stockholms län.

I vårt län samverkar vi genom Samverkan Stockholmsregionen, en samverkansplattform där länets alla kommuner och andra aktörer ingår. Tillsammans har vi löpande samverkan i frågor som rör pandemins utveckling och påverkan och hur vi ska hantera dem. Vi delar erfarenheter och information, planerar insatser och åtgärder och beslutar om gemensam inriktning för arbetet.

Länsstyrelsen får också egna regeringsuppdrag att hantera i pandemin. Det kan handla om att samordna särskilda kommunikationsinsatser, säkerställa provtagning för samhällsviktig verksamhet, besluta om och betala ut stöd till olika utsatta grupper eller branscher. Vi fattar också beslut om publikbegränsningar för allmänna sammankomster.

Ett uppdrag är att assistera Socialstyrelsen i att säkra tillgång till skyddsutrustning till kommunerna. Sedan den 3 april har vi förmedlat 9 800 000 munskydd, handskar, visir, förkläden och 99 500 liter hand- och ytdesinfektion till kommunerna.

Kontakt