Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 23

Nu är det högsäsong och bråda dagar inte bara för tomten och hans nissar utan även för Länsstyrelsens controllers. I dagens lucka rimmar Kent Jansson, verksamhetscontroller, om det stora paket med Länsstyrelsens årsredovisning för 2019 som de har kvar att slå in.


”Tomten”

Verksamhetsårets slut är hård
Siffror och text fladdrar i dimma
Alla rusar runt Länsstyrelsens gård
djupt under deadlinetimma.

Controllers vandrar sin tysta ban
Upptäcker fel i årsredovisningen – fy fan
Inför Riksrevisionen vill hen inte stå blottad och naken
då måste controllern vara alert och vaken.

Står där så stolt vid vår Länsstyrelsedörr
Ser vårt heraldiska vapen som så många gånger förr
Grubblar över en underlig gåta
Hur ska nu landshövdingens årsredovisning låta?

För sin hand genom skägg och hår
Nickar sedan huvudet och säger
Den gåtan är alls inte svår
Vi lätt förra året klår.

Det är vår samlade bedömning
Men utan grund vi står i gungning.
Controllern går för att ordna och pyssla
Skyndar för att sköta sin syssla

Kommer sedan snart tillbaka
Herr landshövding, hoppas detta dig ska smaka
Vi har levt upp till vår vision
dessutom med hög precision 😊💯

En samlande kraft för en hållbar framtid
Och det redan nu – i vår samtid
Men går detta verkligen att visa?
Jo, vi har redovisat allt i styrverktyget LISA

Vi har sett till helheten, gjort avvägning och prioritering
Därmed undvikit att målkonflikter leder till blockering.
Men finns evidensen uppladdad i ordning och reda?
Javisst, med en hyperlänk som vi revisorer förleda 😉

Slutet gott – allting gott!


"Att vara verksamhetscontroller innebär förenklat uttryckt att hjälpa länsledningen med processledning, analyser och annat underlag för styrning och uppföljning av myndighetens arbete. Det handlar då främst om våra processer för verksamhetsplanering, tertialuppföljningar och årsredovisning. Utvecklingsarbete ingår förstås också som en naturlig del av arbetet där framtagandet av en ny styrmodell för myndigheten är ett sådant exempel.

Jag tycker att jag har ett fantastiskt jobb, där jag får chansen att ta del av Länsstyrelsen samlade arbete inom så många politikområden. Och man känner sig stolt att få vara en del av vår verksamhet, när man läser om allt vi gjort under året.

Arbetet med vår årsredovisning är ett riktigt lagarbete där jag och min kollega Annika, som är projektledare för årsredovisningen, arbetar tillsammans med alla avdelningar fram till vår deadline den 22 februari då årsredovisningen ska ligga på regeringens bord."

Kontakt