Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 22

På årets kortaste dag träffar du Katarina de Verdier, utvecklingsledare och nybliven Agenda 2030-samordnare. Hon delar en fundering kring hur vi ska nå de globala målen:

”Agenda 2030 består av 17 globala mål för en hållbar och rättvis utveckling i världen. Mål som exempelvis handlar om hälsa, jämställdhet, fattigdom, klimat och produktion. Regeringen har sagt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. På en regional nivå har Länsstyrelsen en viktig roll i det.

Jag började mitt uppdrag i höstas och funderar mycket kring hur vi kan göra skillnad och öka farten mot målen. Ambitionsnivån i agendan är hög. Om vi fortsätter som vanligt kommer vi inte att nå dit. Förändring kräver både mod och nytänkande, att vi gör saker annorlunda än hur vi gjort hittills. För vi bär alla, var och en, ett ansvar för att genomföra agendan.

Jag tror att en utmaning framöver är att tänka bredare. Om man till exempel arbetar med näringslivsutveckling som har bäring på den ekonomiska dimensionen i Agenda 2030. Då kan man försöka fundera på hur man kan bredda arbetet och också få med någon av de andra två dimensionerna, den sociala och miljömässiga? Kanske kan man titta mer på hur ens arbete påverkar andra grupper i samhället än dem man direkt vänder sig till? Bidrar mitt arbete till att öka eller minska ojämlikheten? Att göra en klok analys och därefter förändra utifrån den nya kunskapen kan kanske vara ett första steg. Det finns ingen universallösning, utan vi behöver en palett med lösningar, tror jag.”

Kontakt