Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 21

I dag träffar du Johanna Lindstedt, HR-konsult med ett hjärta brinnande för hälsofrågor, medicinsk yoga och ett arbetsliv i balans.

"Som HR-konsult ger jag stöd till cheferna i olika personalfrågor – med grupputveckling, stöd i rehabilitering och om arbetsmiljöfrågor. I rekryteringssammanhang arbetar jag nära cheferna med att identifiera behov av och rekrytera rätt kompetens. I en bred verksamhet som Länsstyrelsen kan det svänga ganska fort på personalområdet genom att nya myndighetsuppdrag kommer till och andra faller ifrån.

På Länsstyrelsen är jag också samordnare för hälsoinspiratörerna. Vi är ett nätverk av medarbetare som bidrar till vårt gemensamma friskvårdsarbete med planering och genomförande av olika hälsoaktiviteter. Det är en del vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

VI har sett till att alla medarbetare, förutom friskvårdsbidrag och en betald friskvårdstimme varje vecka, får ta del av hälsoföreläsningar, inspirationsdagar och att vi kan subventionera deltagande i motionslopp. Vi ordnar också egna friskvårdsaktiviteter. Varje vecka erbjuder vi kör, jonglering, innebandy och kontorsyoga. Kontorsyogan som är inspirerad av medicinsk yoga, görs sittandes på stol i vanliga kläder – den leder jag själv. Där kommer min erfarenhet från mitt tidigare liv som yogainstruktör väl till pass.

Namaste och en riktig God Jul!"

 

Kontakt