Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 17

I dag träffar du Tatjana Joksimović, planchef på Länsstyrelsen.

Tatjana Joksimović. Foto: Privat.

Tatjana Joksimović. Foto: Privat.

”På planenheten jobbar vi med plan-, bygg- och infrastrukturfrågor. Det kan röra allt från Stockholms tunnelbaneutbyggnad och el-koncessioner till de tusentals detaljplaner för ny bebyggelse, bostäder, skolor, gång- och cykelvägar som är på gång i länet.

I det vi kallar tidiga planeringsdialoger ger Länsstyrelsens olika experter stöd och råd till kommunerna i svåra och komplexa frågor, som rör till exempel vatten, luft, buller och föroreningar, klimatanpassning, kulturmiljövärden och barnperspektiv. Vi gör också tillsyn över detaljplaner. Att möta kommunerna redan i ett tidigt skede i en planprocess leder både till bättre planer och effektivare arbetssätt.

Innan jag började på Länsstyrelsen jobbade jag som kommunal planchef. Jag hade ett stort behov av att träffa kollegor från andra kommuner och Länsstyrelsen. Att få höra hur de hade det, vad som var på gång och hur de gjorde. Men det fanns inget nätverk för planchefer då. Bland det första jag gjorde här var därför att starta ett för länets 26 planchefer.

Nu har vi träffats i fyra år. Varje träff är en djupdykning i ett ämne inom hållbar stadsutveckling. Jag tycker att det är fantastiskt roligt och utvecklande. Planchefsnätverket bidrar till gott ledarskap och samarbete och samsyn kring hållbar stadsplanering i Stockholms län.”

Kontakt