Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 15

Tredje advent och vad passar då bättre än att lyssna till sköna juliga toner? Slå på ljudet och klicka på play för att höra när våra klimatanpassningssamordnare Linda Holmström, Samuel Karlström och Greta Hebel sjunger en klimatanpassad ”Nej, se det snöar”.

I texten nedan berättar de mer om sina jobb:

”Klimatanpassning innebär i korthet att anpassa samhället till de förändringar i klimatet som vi märker av i dag och de som förväntas ske i framtiden. Det handlar bland annat om högre temperaturer, ökad nederbörd och en stigande havsnivå, vilket kan leda till torka, vattenbrist, översvämningar och andra klimatrelaterade händelser.

Vi har i uppdrag att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning. Till vår hjälp har vi flera andra experter på myndigheten, till exempel inom fysisk planering, landsbygdsutveckling och grön infrastruktur.

Vårt arbete handlar främst om att stötta kommuner och andra regionala aktörer i deras arbete samt att öka kunskapen om klimatrelaterade risker och hur man kan minska dem. Det gör vi bland annat genom att ta fram och erbjuda underlag och rekommendationer. Vi bjuder också regelbundet in länets kommuner till nätverksträffar där vi pratar och lär oss mer om havsnivåhöjning, värmeböljor, dricksvatten och skyfall.”

Kontakt