Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 12

Kitimbwa Sabuni, Marie Cham, Katarina de Verdier

Marie Cham, i mitten på bilden, omgiven av kollegorna Kitimbwa Sabuni och Katarina de Verdier. Foto: Diversity Index Award

I kalenderns tolfte lucka får du träffa Marie Cham, som är utbildare inom projektet Vidga normen i praktiken.

”Länsstyrelsen driver projektet Vidga normen i praktiken för att öka medvetenheten om normer kring hudfärg och diskriminering på arbetsmarknaden utifrån hudfärg.

En viktig aspekt är språket. Språk gällande hudfärg och hudfärgens betydelse är dock inte det lättaste att prata om. Men det är just det vi har gjort den här hösten när vi träffat de organisationer som är med i projektet. Till exempel, vilka ord ska vi använda för att benämna synliga minoriteter när vi gör en lönekartläggning på arbetsplatsen? Tillsammans har vi diskuterat hur vi benämner hudfärg och hur vi kan problematisera och reflektera över hur språkets roll kan ge uttryck för diskriminering.

Vi kan inte bortse från att 30 procent av befolkningen i Stockholms län är icke-vit. Svenskar har olika hudfärg. Att icke-vita diskrimineras är fakta, det ser vi bland annat i rapporten ’Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden’. Genom Vidga normen i praktiken ger vi diskrimineringsgrunden hudfärg, som omfattas av diskrimineringslagen, ökat fokus och arbetsplatser möjligheten att arbeta aktivt mot diskriminering.”

Vidga normen i praktiken genomförs med finansiering från Europeiska socialfonden.

Kontakt