Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 11

Idag bjuder Staffan Gröndahl, handläggare och tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap, på en fundering.

Staffan Gröndahl serverar länsöverdirektör Johan von Sydow och landshövding Sven-Erikpå krislådelunch under Krisberedskapsveckan 2019. Foto: Birgitta Olofsson.

Staffan Gröndahl serverar länsledningen på krislådelunch under Krisberedskapsveckan 2019. Foto: Birgitta Olofsson.

”Jag har ett problem. Jag håller sakta men säkert på att bli pensionär. För många låter det nog inte som ett problem alls. Men jag har under hela mitt yrkesliv tyckt att det varit så förbaskat kul att gå till jobbet. (Nej, jag har inte pratat med min läkare om det här. Ingen psykolog heller.)

Det handlar inte om att jag saknar fritidsintressen. Det blir säkert bra att få ägna mer tid åt improvisationsteater, Friskis & Svettis eller en sovmorgon då och då.

Men, jag har genom livet hunnit med ganska många yrken och skiftande arbetsuppgifter. I stat, kommun, näringsliv och ideell sektor. Och alltid trivts bra och haft roligt. Jag tror att det handlar om att få känna att man bidrar på något sätt. Om att vara en del i ett socialt sammanhang. För det är ju precis så som det klokt brukar uttryckas ibland – att på jobbet är vi varandras arbetsmiljö.

De flesta av oss blir också pensionärer, det är bara en tidsfråga. Och jag tänker ju inte sluta jobba i morgon precis. Jag bara försöker vänja mig vid tanken när jag ändå närmar mig arbetslivets slutskede.

En dag på Länsstyrelsen som jag minns som extra rolig är från Krisberedskapsveckan 2019. För att skapa ett tillfälle att prata krisberedskap med lunchande kollegor lagade min kollega Hans Henkelman mat med råvaror från sin krislåda på ett spritkök på Länsstyrelsens terrass. Jag fick nöjet att servera landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Johan von Sydow på krislunch.”

Kontakt