Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 10

Sam Yildirim

I dagens lucka hittar vi Sam Yildirim. Han är utvecklingsledare inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt grundare till utbildningarna svenska för yrkesutbildade (Sfx) och jobb- och arbetsmässan Bazaren.

”Om man rycker upp en planta från sin miljö och flyttar den till en plats med hårt och torrt underlag blir det missväxt. Planteras den i stället i näringsrik jord kan den växa och blomma ut. Det är samma sak med nyanlända i Sverige, det är viktigt att ge förutsättningar för att personen ifråga ska våga satsa och ta nya steg.

Länsstyrelsen stödjer länets kommuner i mottagandet av nyanländas etablering och beviljar medel till projekt kring utbildning för vuxna, civilsamhälle, asylsökande med mera. Allt i syfte att länets aktörer ska bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns i länet i dag.

Jag har den absoluta uppfattningen att det inte finns någon människa som inte har någonting att ge. Att människor som kommer hit lär sig svenska och får arbete är bra för både individen och samhället. Men vi måste ta vara på individernas utbildningsnivå. Att bättre matcha rätt person med rätt jobb är ett sätt att möta den arbetsbrist som råder i länet.”

Kontakt