Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 8

I dagens lucka möter du Cristian Andersson, registrator och arkivarie, med god koll på Länsstyrelsens handlingar.

Cristian Andersson. Foto: Länsstyrelsen.

Cristian Andersson. Foto: Länsstyrelsen.

Jag heter Cristian Andersson och arbetar på Länsstyrelsens enhet för diarium och arkiv. Tillsammans med 18 glada och kunniga kollegor registrerar jag nya ärenden och inkomna handlingar, lämnar ut allmänna handlingar och arkiverar avslutade ärenden. Hittills i år har vi registrerat drygt 55 000 ärenden.

Länsstyrelsen har ett stort arkivmaterial. I arkivet går det att följa vilka områden som har försvunnit och tillkommit under århundradenas lopp. De äldsta handlingarna är från 1600-talet och förvaras på Stockholms stadsarkiv.

Som registrator/arkivarie får jag en överblick av Länsstyrelsens verksamhetsområden. Och en inblick i hur samhället ser ut och planeras i Stockholms län.

Det roligaste är de varierande uppgifterna. Förutom diarieföring och arkivering gör vi sekretessprövningar och tar hand om postöppning, säkerhetspost och skyddshandlingar av olika slag. Vi utbildar också nya medarbetare i ärende- och dokumenthantering. Det är inte alltid enkelt att ta reda på var en handling hör hemma eller hur den ska registreras. Vi hjälps åt och har mycket kontakt med handläggarna.

Jag är också med vår kör, The county singers, som repar en gång i veckan och framträder 4–5 gånger per år. Det är fruktansvärt roligt. Min favoritjulsång är 'En riktigt god jul' med Leif Loket Olsson och Harald Treutiger. Ett måste för alla julsångsfantaster.

God jul!

Kontakt