Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 6

I vår sjätte kalenderlucka får du träffa Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor vid enheten för social utveckling.

Kaisa Snidare. Foto: Länsstyrelsen.

Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor. Foto: Länsstyrelsen.

”Vårt samhälle har väl utvecklade system för att ta hand om dem som gått som sönder och om dem som haft sönder. Ändå är det svårt att få resurserna hos sjukvård, socialtjänst och polis att räcka till.

I mitt arbete som utvecklingsledare för folkhälsofrågor riktar jag blicken mot vad som kunde ha gjorts innan. För att stärka föräldraskapet, få alla barn och unga att klara skolan, erbjuda en inkluderande fritid och planera och utveckla miljöer för hälsa och trygghet. För att prioritera upp det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Priset för att inte främja och förebygga är högt. Visste du till exempel att…

  • … samhällets kostnader relaterat till alkohol i Sverige är 103 miljarder kronor/år och att könsrelaterat våld kostar samhället 43 miljarder kronor/år?
  • … var sjätte dödsfall i länet orsakas av ohälsosamma matvanor och lika många av rökning?
  • … insatser till föräldrar, till exempel föräldraskapsprogram för att stärka föräldrars relationer till sina barn – betalar sig och ger dubbelt tillbaka – inom loppet av två år?
  • … mer än hälften av all hjärt-kärlsjukdom hade kunnat förebyggas?

Rätten till hälsa finns inskriven i Barnkonventionen och i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. På Länsstyrelsen har jag förmånen att jobba för att länets kommuner lever upp till rättigheterna.”

 

Källor till statistiken:
Alkoholens samhällskostnaderlänk till annan webbplats (Systembolaget)

Kostnader för könsrelaterat våld: Handboken "Inget att vänta på"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Sid 27, sekundär källa, i källhänvisningarna hittar du primära källan.

Samhällsekonomiska kostnader och vinster av föräldraskapsstöd: länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föräldrastöd – är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av föräldrastödsprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, (Folkhälsomyndigheten)

Folkhälsorapport Stockholms län 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Region Stockholm)

Kontakt