Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 5

I dagens lucka träffar vi vår antikvarie Johan Aspfors, som berättar om arbetet med att se över beskrivningarna av kulturvärdet för länets riksintressen för kulturmiljövården.

Kollage kulturmiljöer och kulturmiljövärden. Foto: Johan Aspfors.

Kollage kulturmiljöer och kulturmiljövärden. Foto: Johan Aspfors.

Johan Aspfors, Eva Rittsél Dahlström, Annika Willim och Ylva Othzén. Foto: Länsstyrelsen.

'Som antikvarie får jag just nu ägna mig åt en personlig favoritsyssla – nämligen att 'läsa landskap'.

Just nu är vi i en intensiv fas av en revidering av länets riksintressen för kulturmiljövården. Man kan säga att vi analyserar kulturhistoriska 'pusselbitar' i landskapet för att se hur en miljö kan visa ett kulturhistoriskt sammanhang. I projektet jobbar arkeologer, byggnadsantikvarier och konsulter nära tillsammans. Lärorikt och roligt och det hör inte till vanligheterna för mig att jobba så.

Foto: Johan med kollegor i fältarbete. Från höger: Johan Aspfors, Eva Dahlström Rittsél, Annika Willim och Ylva Ohtzén.

Fältbesöken är särskilt stimulerande. Då ser vi hur kulturvärdena står sig i verkligheten. En utmaning är att göra värdebeskrivningarna tydligare och justera avgränsningarna så de stämmer bättre med syftet med riksintresset.

Ibland måste vi inse att områden har förlorat sin riksintressanta funktion. Då är vi tvungna att föreslå Riksantikvarieämbetet att ta bort riksintresseanspråket. Orsakerna skiftar. Miljötypen kan vara bättre representerad på andra håll, eller så går det inte längre att få en bild av områdets kulturhistoria på det sätt som var meningen med riksintresset. Men sällan saknas kulturhistoriska värden. Det finns nästan alltid värden av lokal betydelse som är väl värda att värnas inom den kommunala kulturmiljövården.

I arbetet med revideringen träffar vi kommunerna. De ger oss sina erfarenheter och inspel på de nya underlagen. Det är kommunerna som ska hantera kulturvärdena och våra beskrivningar ska underlätta. Oftast är de positiva till kulturmiljövårdens riksintressen. De ser att de kan förädla stadsbyggnadsprojekt och vara till nytta i besöksnäringssammanhang.

En resa bland länets riksintressen rekommenderas varmt, det finns mycket att upptäcka och häpna över ute i länet.

Här är några av mina personliga favoriter:

 • Gravrösena vid Vagnåla
  För den som gillar stora, monumentala fornlämningar från bronsåldern. Ligger i skogen vid Vagnåla norr om sjön Erken i Norrtälje kommun.
 • Söderby-Karl
  Länets kanske vackraste gravrösen finns vid Igelsta-Västeräng.
 • Skålhamravägens runstensmiljöer i Täby och Vallentuna
  Många runstenar och runhällar inom ett begränsat område. Speglar en forntida stormannabygd, även den slingrande vägen är av mycket hög ålder.
 • Nordians hög
  Länets största gravhög från järnåldern vid sjön Fysingen i Sigtuna kommun. I klass med högarna i Gamla Uppsala. Besök samtidigt de märkliga östtornskyrkorna i Norrsunda och Skånela.
 • Stenhuggarsamhället/stenbrottet Stenhamra på Ekerö
  Välbevarad industrimiljö med byggnader från sekelskiftet 1900 och ett fantasieggande dagbrott som använts vid flera filminspelningar.
 • Taxinge-Näsby i Nykvarn
  Herrgårdslandskap med parker och omgivande odlingslandskap. En skönhetsupplevelse av rang. Se särskilt bokskogsparken med ett högt lusthus i form av en kinesisk pagod.
 • Tull- och lotsstationssamhället Sandhamn
  Sällsam upplevelse i ytterskärgården. Likt en liten trästad vars äldre bykärna har slingrande gränder och små stugor men också miljöer med verandavillor. Vyer över hav och skärgård och med spännande fyrmiljöer på närliggande öar.
 • Sigtuna stad
  Stadsplan från sen vikingatid, 900-tal! Med spännande och intressanta kyrkoruiner från tidig medeltid.
 • Ålstensgatan
  Ett av Stockholms minsta riksintressen, med strama funkisradhus från 1930-talet. Kan knocka vem som helst!


Kontakt