Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 4

Mathilda Hedborg, djurskyddshandläggare

Djurskyddshandläggare Mathilda Hedborg besöker ett fårstall. Foto: Jasmine Lindholm

Mathilda Hedborg leder Länsstyrelsens djurskyddsgrupp som arbetar med förprövning av stallar och tillstånd för djurverksamheter.

”När någon vill bygga ett stall kan vi behöva godkänna planerna så att de uppfyller kraven för hur djur får förvaras. Och när man behöver tillstånd för en djurverksamhet – till exempel ridskola, hunddagis, kattuppfödning och zoobutik – är det oss man ska kontakta.

Att arbeta med den här typen av djurskyddsärenden innebär att jag har fördelen att oftast få se väldigt god djurhållning. Den som vill bedriva verksamhet är vanligtvis väldigt engagerad och vill sina djurs och kunders bästa. Och de som vill bygga stall vill utöka sin djurhållning eller flytta sina djur till en bättre plats.

Man kan tro att vi som är djurskyddshandläggare oftast är ute i fält för att göra kontroller och besiktningar, men det blir som mest en gång i veckan. Den mesta arbetstiden går till skrivbordsarbete där vi kontrollerar ritningar, erfarenhet, utbildning och rutiner. Viktigast är att se att verksamheterna har förutsättningar att sköta djuren i en god miljö och förhindra att de far illa.”

Kontakt