Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 1

Först ut i Länsstyrelsens julkalender är Martin Elmestål, som arbetar på enheten för naturskötsel.

Läderbagge

”Det kan nog vara en lustig syn att se en miljöhandläggare som gräver i en gammal ihålig ek. Och den lyckliga minen efter att ha hittat avföring från den rara läderbaggen!

Martin Elmestål

På Länsstyrelsen arbetar vi med att bevara hotade arter, så också den här lilla varelsen och dess hem, lövträd som har minst ett par hundra år på nacken. Genom att bevara livsmiljön gynnar vi även hundratals andra arter som lever i eller på gamla ädellövträd.

Eftersom gamla värdefulla ekar kan dö om de skuggas för mycket tar vi ibland bort yngre träd. Vi jobbar också med veteranisering, enkelt uttryckt att skada yngre träd utan att döda dem. Det påskyndar processen att bilda håligheter som läderbaggen kan flytta in i när de gamla träden försvunnit.

Ibland tillverkar vi så kallade mulmholkar, som fylls med sånt som läderbaggen gillar: träspån, trämjöl och rester från svampar och djur som levt i ekens innandöme. Vid vår senaste räddningsaktion flyttade vi fyra läderbaggelarver från en död pil till en mulmholk. Hoppas de trivs i sitt nya hem!”

Kontakt