Julkalender 2019

I Länsstyrelsens julkalender får du varje dag till och med julafton träffa en av våra medarbetare som berättar om sitt arbete eller något annat skoj. En varierad bild av Länsstyrelsens breda verksamhet utlovas.

 • Sven-Erik Österberg, landshövding

  Lucka 24

  Julafton och sista luckan i Länsstyrelsens julkalender! Dagens hälsning kommer från landshövding Sven-Erik Österberg.
 • Lucka 23

  Nu är det högsäsong och bråda dagar inte bara för tomten och hans nissar utan även för Länsstyrelsens controllers. I dagens lucka rimmar Kent Jansson, verksamhe...
 • Lucka 22

  På årets kortaste dag träffar du Katarina de Verdier, utvecklingsledare och nybliven Agenda 2030-samordnare. Hon delar en fundering kring hur vi ska nå de globa...
 • Lucka 21

  I dag träffar du Johanna Lindstedt, HR-konsult med ett hjärta brinnande för hälsofrågor, medicinsk yoga och ett arbetsliv i balans.
 • Lucka 20

  I dagens lucka träffar du Karin Eksvärd, samordnare för Stockholms läns livsmedelsstrategi.
 • Martin Lindmarker, GIS-samordnare

  Lucka 19

  Vi har kommit fram till lucka 19 i Länsstyrelsens julkalender och passar då på att säga hej till Martin Lindmarker, som är en av våra GIS-samordnare.
 • Sonia Lopez med hundvalp i famnen.

  Lucka 18

  I dagens lucka träffar du Sonia Lopes, länsveterinär som bland annat jobbar för att stoppa smuggling av djur.
 • Tatjana Joksimović. Foto: Privat.

  Lucka 17

  I dag träffar du Tatjana Joksimović, planchef på Länsstyrelsen.
 • Ann-Sofi Andersson

  Lucka 16

  I dagens lucka får du träffa Ann-Sofi Andersson. Hon arbetar som naturbevakare i Bullerö naturreservat i Stockholms yttre skärgård, som Länsstyrelsen förvaltar.
 • Lucka 15

  Tredje advent och vad passar då bättre än att lyssna till sköna juliga toner? Slå på ljudet och klicka på play för att höra när våra klimatanpassningssamordnare...
 • Tezla, hund, jaktgolden, tjänstehund

  Lucka 13

  I dag är det Lucia och då får du träffa Länsstyrelsens fyrbenta medarbetare.
 • Kitimbwa Sabuni, Marie Cham, Katarina de Verdier

  Lucka 12

  I kalenderns tolfte lucka får du träffa Marie Cham, som är utbildare inom projektet Vidga normen i praktiken.

 • Staffan Gröndahl serverar länsöverdirektör Johan von Sydow och landshövding Sven-Erikpå krislådelunch under Krisberedskapsveckan 2019. Foto: Birgitta Olofsson.

  Lucka 11

  Idag bjuder Staffan Gröndahl, handläggare och tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap, på en fundering.
 • Sam Yildirim

  Lucka 10

  I dagens lucka hittar vi Sam Yildirim. Han är utvecklingsledare inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt grundare till utbildningarna svenska för yrkesut...
 • Ylva Berry

  Lucka 9

  I lucka 9 täffar du Ylva Berry, som arbetar med betesmark och odlingslandskap på Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling.
 • Cristian Andersson. Foto: Länsstyrelsen.

  Lucka 8

  I dagens lucka möter du Cristian Andersson, registrator och arkivarie, med god koll på Länsstyrelsens handlingar.
 • Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, Stockholms skärgård, fisk, gädda

  Lucka 7

  I dag får du träffa Henrik C Andersson, som är Länsstyrelsens fiskekonsulent och stora fiskentusiast.
 • Kaisa Snidare. Foto: Länsstyrelsen.

  Lucka 6

  I vår sjätte kalenderlucka får du träffa Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor vid enheten för social utveckling.
 • Kollage kulturmiljöer och kulturmiljövärden. Foto: Johan Aspfors.

  Lucka 5

  I dagens lucka träffar vi vår antikvarie Johan Aspfors, som berättar om arbetet med att se över beskrivningarna av kulturvärdet för länets riksintressen för kul...
 • Mathilda Hedborg, djurskyddshandläggare

  Lucka 4

  Mathilda Hedborg leder Länsstyrelsens djurskyddsgrupp som arbetar med förprövning av stallar och tillstånd för djurverksamheter.
 • Anders Odelius. Foto: Peter Alsing.

  Lucka 3

  I vår tredje lucka möter du Anders Odelius, husföreståndare på Tessinska palatset.
 • Christina Rehnberg, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm. Foto: Länsstyrelsen.

  Lucka 2

  I dagens lucka får du träffa Christina Rehnberg på enheten för näringslivsutveckling.
 • Läderbagge

  Lucka 1

  Först ut i Länsstyrelsens julkalender är Martin Elmestål, som arbetar på enheten för naturskötsel.

Kontakt