Interreg Central Baltic

I två programperioder har Länsstyrelsen i Stockholm ansvarat för en av de två nationella kontaktpunkter för EU-programmet Interreg Central Baltic. Det var åren 2007–2013 och 2014–2020.

Sverige omfattas av flera olika Interreg-program som finansierar projekt som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Inriktningen för programmen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling.

Interreg Central Baltic är ett av de gränsregionala samarbetsprogrammen. Det omfattar Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. I Sverige kan offentliga eller privata aktörer från följande län delta: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro. Projektpartners kan till exempel vara kommuner, regionförbund, myndigheter, högskolor, universitet, forskningsinstitutioner, näringslivsorganisation, företagskluster, ideella föreningar eller stiftelser.

Under perioden 2014–2020 satsade Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) drygt 133,5 miljoner euro (över 1 miljard kronor) på regional utveckling inom Central Baltics geografiska programområde. Sammanlagt finansierades 137 projekt och i 68 av dessa deltog svenska aktörer.

Mer information om programmet

www.centralbaltic.eu Länk till annan webbplats.

Interreg – territoriella samarbetsprogram på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska kontaktpersoner för programmet

Rebecka Frej, Region Stockholm
rebecka.frej@sll.se
08-123 144 74

Annika Holmström, Region Östergötland
annika.holmstrom@regionostergotland.se
010-103 69 59

Kontakt

Enheten för regional utveckling