Författningar 2023

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

  • 01FS 2023:1


    Utkom från trycket den 11 januari 2023.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändring av föreskrifter och skötselplan för Sandemars naturreservat, Haninge kommun.
  • 01FS 2023:2


    Utkom från trycket den 18 januari 2023.Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2022.
  • 01FS 2023:3


    Utkom från trycket den 20 januari 2023.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.

Kontakt