Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:29

Utkom från trycket den 30 september 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden invid Lidingöbron med anledning av reparationsarbeten, Lidingö och Stockholms kommuner.

Beslutade den 26 september 2022 (dnr 258-30521-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300). Med anledning av reparationsarbeten av Lidingöbron under tiden den 1 mars 2025–31 oktober 2026 får fartyg ej föras inom de med avspärrningsbojar utmärkta arbetsområdena invid bropelarna, under de tider som framgår av kartbilaga.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:29 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden invid Lidingöbron med anledning av reparationsarbeten, Lidingö och Stockholms kommuner Pdf, 580.4 kB.

Kartbild över Lidingöbron där områdena som ska stängas av vid olika tillfällen är markerade.

Kontakt