Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:25

Utkom från trycket den 8 juli 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.

Beslutade den 27 juni 2022 (dnr 258-26596-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Passagen under Skeppsholmsbron i Stockholms kommun ska vara avlyst för sjötrafik på måndagar, kl. 6.30–18.00; på tisdagar, kl. 6.30–18.00; på onsdagar, kl. 6.30–18.00; samt på torsdagar, kl. 6.30–13.00, med anledning av reparationsarbeten.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2022 och upphör att gälla den 1 april 2023.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:25 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun Pdf, 88.2 kB.

Kontakt