Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:25

Utkom från trycket den 9 juli 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av Red Bull Flugtag, Lidingö kommun.

Beslutade den 29 juni 2021 (dnr 2589-37888-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § och 6 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Med anledning av eventet Red Bull Flugtag får fartyg inte föras inom det vattenområde som framgår av kartbilaga till detta beslut mellan den 21 augusti 2021, kl. 8, och den 23 augusti 2021, kl. 17. Förbudet gäller inte fartyg som följer av eventet.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ULRIKA LUNDBERG

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:25 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av Red Bull Flugtag, Lidingö kommun Pdf, 255.8 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-37888-2021.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, diarienummer 2589-37888-2021. Karta som visar gräns för avlysning.

Kontakt