Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:20

Utkom från trycket den 31 maj 2021.

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2021:07) om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Beslutade den 28 maj 2021 (dnr 213-35414-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att för-hindra spridning av sjukdomen covid-19.

Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsens i Stockholms län före-skrifter (01FS 2021:07) om deltagarbegränsning vid viss allmän sam-mankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutade den 22 januari 2021 (dnr 213-1916-2021).

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juni 2021.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Elisabeth Larsson, enheten för tillsyn

01FS 2021:20 Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2021:07) om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Pdf, 99 kB.

Kontakt