Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 01FS 2021:01


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av broreparation, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:02


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun.
 • 01FS 2021:03


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Svartkärrets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:04


  Utkom från trycket den 20 januari 2021.Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2020.
 • 01FS 2021:05


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om nya föreskrifter och uppdaterat syfte för naturreservatet Häverö prästäng i Norrtälje kommun.

 • 01FS 2021:06


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm