Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 01FS 2021:01


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av broreparation, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:02


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun.
 • 01FS 2021:03


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Svartkärrets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:04


  Utkom från trycket den 20 januari 2021.Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2020.
 • 01FS 2021:05


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om nya föreskrifter och uppdaterat syfte för naturreservatet Häverö prästäng i Norrtälje kommun.

 • 01FS 2021:06


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet
 • 01FS 2021:07


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 01FS 2021:08


  Utkom från trycket den 29 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om
  upphävande av beslut om naturminne för en ek
  på fastigheten Näs 1:9, Norrtälje kommun.

 • 01FS 2021:09


  Utkom från trycket den 29 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om
  fartbegränsning i sundet mellan Stora
  Sandholmen och Djurö, Värmdö kommun.

 • 01FS 2021:10


  Utkom från trycket den 3 februari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om interimistiska förbud inom delar av fastigheten 1:1 Vällinge, Salems kommun.
 • 01FS 2021:11


  Utkom från trycket den 24 februari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av vattenområden vid Slussen med anledning av Slussenprojektet, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:12


  Utkom från trycket den 10 mars 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.
 • 01FS 2021:13


  Utkom från trycket den 26 mars 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Tuna 8:80, Österåkers kommun.

 • 01FS 2021:14


  Utkom från trycket den 7 april 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Väddö prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm