Publiceringsdatum: 13 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 13 maj, 16.35

01FS 2020:14

Utkom från trycket den 15 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av strandskydd för fastigheterna Utsälje 1:97, Utsälje 1:102 och Kvarnlyckan 5 i Huddinge kommun;

Beslutat den 23 april 2020 (dnr 5116-58860-2019).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 18 § första stycket punkt 1 miljöbalken (1998:808) att upphäva strandskydd om 100 meter för fastigheterna Utsälje 1:97, 1:102 samt Kvarnlyckan 5 i Huddinge kommun. Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

Kontakt