Publiceringsdatum: 13 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 13 maj, 16.33

01FS 2020:13

Utkom från trycket den 15 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om naturminne för en ek, Egendomen Hagsta, Huddinge kommun

Beslutat den 27 april 2020 (dnr 511-15850-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 7 och 10 §§ miljöbalken (1998:808) att upphäva sitt beslut om naturminne med tillhörande föreskrifter för en ek, Egendomen Hagsta (0126-04-001), på fastigheten Glömsta 4:1 i Huddinge kommun.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

Kontakt