Författningar 2020

Författningarna publiceras som webbsidor nedan, förutom den författning som redogör för vilka författningar gällde vid årets slut 2019 (01FS 2020:4). Den är på grund av omfattningen publicerad som en pdf tills vidare.

 • 01FS 2020:1


  Utkom från trycket den 17 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Slandöns naturreservat, Södertälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet
 • 01FS 2020:2


  Utkom från trycket den 17 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Långholmen-Käringö naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2020:3


  Utkom från trycket den 17 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Prästskatens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2020:5


  Utkom från trycket den 23 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 16–17 maj respektive den 12–13 september 2020 med anledning av racerbåtsträning respektive racerbåtstävling, Vaxholms kommun.
 • 01FS 2020:6


  Utkom från trycket den 29 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ny lydelse av föreskrift, undantag från föreskrifter samt ändring i delar av skötselplanen för Björnö naturreservat, Värmdö kommun.
 • 01FS 2020:7


  Utkom från trycket den 21 februari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Storängstorpets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 01FS 2020:8


  Utkom från trycket den 13 mars 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun.

Kontakt