27 nov 2024 klocka 13.00 - 16.00

Planstödsmöte, 27 november

Två personer tittar på en karta, illustration.

Illustration: Mostphotos.

Länsstyrelsen i Stockholm har stående tider för planstödsmöten där kommunerna genom planarkitekter kan boka och diskutera diverse sakfrågor innan samråd, innan granskning och inför antagande av planen.

Planstödsmötena vänder sig främst till kommunens planarkitekter som arbetar med planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar.

Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och vid behov sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter. På det viset stödjer vi effektiva planprocesser, tryggad bostadsförsörjning och hållbar utveckling i länet.

Anmäl er

Hur ni anmäler er, tider för andra planstödsmöten och mer om tidig planeringsdialog hittar ni på sidan Planering och byggande. En intresseanmälan behöver göras senast två veckor före datumet för planstödsmötet.

Planering och byggande – planstödsmöten

Kontakt

Kontakta oss på e-post plan.stockholm@lansstyrelsen.se

Var:
Skype
Kostnad:
Alla möten är kostnadsfria
Sista anmälningsdag:
13 nov 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss