16 okt 2024 klocka 09.00 - 16.00

Konferens: Samverkan på riktigt – 2024

En grupp tonåringar på en skolgård.

Foto: Mostphotos.

Den årliga konferensen ”Samverkan På Riktigt” fokuserar i år på Stockholmsenkäten, den största elevundersökningen i länet. Där ger drygt 30 000 unga sin bild av skoltrivsel, drogvanor, om hur de mår och annat som speglar deras livssituation.

Dagen syftar till att förbättra och förenkla det lokala arbetet, vilket ofta innebär att tolka, kommunicera och använda resultaten i den egna verksamheten. Fokus under dagen blir inte främst på årets enkätresultat utan istället på hur verksamma i kommunerna kan använda resultaten i sitt utvecklingsarbete för barn och unga.

Axplock ur innehållet:

  • Att gå från enkätsvar till verksamhet – lokala exempel från kommuner i länet
  • Hur tolkar vi resultat, analyserar data och motiverar insatser?
  • Kommunikation, såväl internt som externt – vad säger man och vad gör man?
  • Diskussioner och arbetspass

Ett mer detaljerat program kommer att läggas upp här i god tid innan konferensen.

Formen för dagen bygger på att fler än en person deltar från sin respektive kommun (eller stadsdel i Stockholm stad). Vi har sett till att bereda plats för fem deltagare per kommun (per stadsdel i Stockholm stad).

Målgrupp

Målgrupp är verksamma inom områden som på olika sätt rör barn- och unga och där Stockholmsenkätens resultat kan bidra till arbetet som ett underlag för diskussion, prioritering och planering.

Representanter för utbildning, fritid, elevhälsa, preventionsfrågor, och socialförvaltning är exempel på relevanta deltagare gärna tillsammans med representant för verksamhetsledning.

Dagen arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Stockholm och Stockholm stad.

Var:
Nalen, Stora salen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad. Förtäring ingår.
Sista anmälningsdag:
17 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 93 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 17 september klockan 23.59.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss