Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Chefsnätverk brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Illustration av pappa och son som spelar fotboll.

Illustration: Falko Grentrup

Välkommen till höstens första chefsnätverk med tema första linjens socialtjänst och nya vägar till föräldrastöd.

Nu väntar vi på att regeringen presentar en ny en ny socialtjänstlag och att ett arbete påbörjas för att stödja socialtjänstens omställning till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Socialtjänsten behöver utifrån den nya lagen och förändrade utmaningar reformeras. För att åstadkomma verklig förändring krävs en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lättillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på ett enklare sätt än i dag. Socialtjänstens verksamhet behöver även utgå från bästa tillgängliga kunskap.

Under höstens första chefsnätverk för brottsförebyggande föräldraskapsstöd sätter vi fokus på första linjens socialtjänst och diskuterar hur detta förändringsarbete kan se ut i kommuner i vårt län. Medverkar gör Maja Hagström från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Haninge och Huddinge kommuner som har kommit långt i sina utvecklingsarbeten för att ställa om till den nya lagen. Förmiddagen kommer även att innehålla presentationer, tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Chefer inom socialtjänst i Stockholms läns kommuner som har utsatta områden.

Program

09.00­ Inledning: Lina Devgun och Kristin Marklund, Länsstyrelsen Stockholm

09.15 Gästföreläsare: Maja Hagström om SKR:s regeringsuppdrag om stöd till kommuner inför den nya socialtjänstlagen

10.00 Panelsamtal med Anette Stork Stjernström, Huddinge kommun, Frida Berhardsson, Haninge kommun samt Pernilla Takacs och Ulrika Sandberg, Järva stadsdelsförvaltning

10.30 Kaffe

10.50 Gruppdiskussioner

11.45 Återkoppling av diskussioner och avslut

12.00 Slut

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
28 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov hjälpmedel vänligen meddela lina.devgun@lansstyrelsen.se

Det finns 51 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 28 augusti klockan 23.59.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss