Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

03 jun 2024 klocka 09.15 - 16.00

Nätverksträff om översiktsplanering, energi och klimat

Välkommen till nätverksträff för kommunala översiktsplanerare samt för klimat- och energistrateger (eller motsvarande). Förmiddagens tema är beredskapshänsyn i översiktsplanering och eftermiddagen ägnar vi åt samhällets elektrifiering, transporteffektivt samhälle samt cirkulär planering.

Program

9.15–12.00 Nätverksträff översiktsplanering

Målgrupp: Översiktsplanerare.

Tema: Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen (BIS) – hur kan översiktsplaneringen ge stöd i att beakta och bevaka totalförsvarets civila intressen?

 • Länsstyrelsen och MSB presenterar hur respektive myndighet jobbar med BIS. Bland annat den nya vägledningen om totalförsvarets civila intressen i den fysiska planeringen samt riksintressen för totalförsvarets anläggningar.
 • Kort info från Länsstyrelsen.
 • Workshop: Nätverkande över kommungränser.

12.00–13.00 Lunch på egen hand

13.00–16.00 Gemensam nätverksträff ÖP samt energi och klimat

Målgrupp: Översiktsplanerare och tjänstepersoner som arbetar med strategiska klimat-, energi-, trafik- och miljöfrågor.

13.00 Tema: Planera för samhällets elektrifiering

 • De energipolitiska målen.
 • Lägesbild av kapaciteten för Stockholms läns elektrifiering – REST (Regionalt Elförsörjningsforum Stockholms län). Peter Karnung, Region Stockholm.
 • Nätutveckling i Stockholms län – planer och behov. Frank Luthardt och Nadja Andersson, Svenska kraftnät, Martin Karlsson, E.ON Energidistribution samt Johanna Carnö, Vattenfall Eldistribution.
 • Workshop: Hur stärker vi vår förmåga att bidra till samhällets elektrifiering?

14.20 Paus

14.30 Tema: Transporteffektivt samhälle och cirkulär planering

Ett mer transporteffektivt samhälle lyfts ofta fram som en central strategi för att nå klimatmål och en rättvis och hållbar tillgänglighet för alla. Men ändå har det visat sig svårt att genomföra åtgärder för ökad transporteffektivitet i praktiken.

 • Vad kännetecknar ett transporteffektivt samhälle? Susanna Nilsson, Länsstyrelsen Stockholm.
 • Vad kan kommunernas fysiska planering bidra till? Vilka kopplingar finns till annan samhällsplanering? Susann Sass-Jonsson, Länsstyrelsen Stockholm.

Cirkulär planering är något som har lyfts fram som en väg att minska utsläppen från byggsektorn som i dag står för cirka 20 procent av Sveriges växthusgaser och cirka 40 procent av Sveriges avfall. Klimatarena Stockholm har identifierat att bristande kunskap om cirkulärt byggande i tidig fysisk planering är ett betydande hinder för att få till stånd en cirkulär samhällsbyggnadsprocess.

 • Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering? Hanna Kreplin, Region Stockholm.

Två parallella workshops – välj ett av dessa teman:

 1. Framgångsfaktorer för det transporteffektiva samhället med fokus på den fysiska planeringens roll.
 2. Hur kan vi använda cirkulär planering för att nå klimatmålen?

Klimatkalkyl

Metod för hur man kan beräkna klimatbelastningen för översiktsplaner och detaljplaner. Tobias Nordström, Spacescape.

16.00 Slut

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
30 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 maj klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss