Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 nov 2024 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning för chefer och arbetsledare i risk­bedömningsstödet iRiSk – tillfälle 2

Den 1 april 2024 träder nya lagändringar i kraft som syftar till att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och att stärka barnrätts­perspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. För att stötta kommunernas arbete utifrån de nya lagändringarna erbjuder Länsstyrelsen, i samverkan med Marie Cederschiöld högskola, en skräddarsydd utbildning i risk­bedömningsstödet iRiSk.

Målgrupp

Chefer eller arbetsledare inom socialtjänstens verksamhetsområde, med ansvar för att utreda och fatta beslut i enlighet med de nya lagändringarna samt handläggare/socialsekreterare som ska arbeta med att utreda och fatta beslut i ärenden som rör barn.

Upplägg

Utbildningen inleds med en halvdag (29 november) för chefer/arbetsledare. Därefter följer två och en halv dag, uppdelad på tre tillfällen, för handläggare/socialsekreterare inom chefernas enheter vilka ska arbeta med att utreda och fatta beslut i enlighet med de nya lagändringarna. Dessa handläggare/socialsekreterare ska ha mandat att stötta kollegor i att arbeta utifrån metodstödet. Det är viktigt att du som chef har förståelse och inblick i metodstödet och vilka förutsättningar som medarbetare behöver för att kunna sprida metoden till kollegor vilket är skälet till att det första tillfället riktar sig till er. Du som chef/arbetsledare utser sedan vilka av dina medarbetare som ska delta i fortsatta utbildningsdagar.

Den fortsatta utbildningen (två och en halv dag: 14 februari, 14 mars och 9 maj 2025) vänder sig till handläggare och socialsekreterare som ska arbeta med att utreda och fatta beslut i ärenden som rör barn. Handläggare och socialsekreterare som går utbildningen ska även ha mandat och uppdrag att bidra till ett kollegialt lärande i metoden iRisk.

Observera att detta är samma utbildningsupplägg som påbörjas 31 maj 2024. Deltar du vid det tillfället behöver du inte anmäla dig till detta.

Förmöte

Är du chef eller arbetsledare och nyfiken på utbildningen är du välkommen till en digital informationsträff den 27 september, klockan 11.00–12.00, då vi berättar mer om upplägget och ni får möjlighet att ställa frågor. Vid intresse mejla: elin.holmgren@lansstyrelsen.se.

Skyddat boende

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

iRiSk

iRiSk innefattar stöd vid informationsinhämtning respektive vid bedömning i ärenden där barn upplever våld mot en förälder och/eller själv utsätts för våld av en omsorgsperson. Deltagarna får tillgång till samtligt material efter genomgången utbildning. Det ges också kunskap om samt material för hur deltagarna kan bidra till ett kollegialt lärande i metoden på sin arbetsplats eller arbetsgrupp.

iRiSk (Risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn), Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Var:
Marie Cederschiölds högskola, Campus Ersta, Erstagatan 1c
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Fika ingår, men lunch sker på egen hand.
Sista anmälningsdag:
31 okt 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela elin.holmgren@lansstyrelsen.se.

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss