Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06 nov 2024 klocka 09.00 - 15.00

Seminarium om artskydd i planprocessen

Länsstyrelsen bjuder in planchefer, planhandläggare, planarkitekter, miljöplanerare, kommunekologer och byggherrar/exploatörer i Stockholms läns kommuner. Ett vägledande seminarium om hantering av artskyddet vid arbete med detaljplaner samt hur regelverket kan påverka planen. Kommuner ska kunna utbyta erfarenheter med varandra samt ställa frågor kring artskyddet och dess regelverk.

Länsstyrelsen kommer under våren att ge ut en vägledning om hantering av fridlysta arter vid framtagande av detaljplaner, översiktsplaner och övriga strategiska dokument. Aktuellt artskyddseminarium kommer vara ett ytterligare steg att för att öka kunskapen inom ämnet.

Rapport: Fridlysta arter i detalj- och översiktsplanering

För att så många kommuner som möjligt inom länet ska kunna delta bör inte fler än 3-4 personer från varje kommun delta.

Preliminärt innehåll för dagen

  • Hantering av artskydd i planarbetet
  • Lagstiftning, aktuella domar och praxis.
  • Information om genomfört pilotprojekt (MSR 2023) samt hur Stockholm stad och Nacka kommun arbetar med artskyddet vid framtagande av detaljplaner.
  • Tid för frågor och diskussioner.

Bidra med frågor och innehåll

Specifika frågor som deltagare önskar att länsstyrelsen ska ta upp under seminariet kan du skriva i anmälan.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 4 trappor
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
15 okt 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har frågor eller behov av hjälpmedel, vänligen meddela jonas.fjellstedt@lansstyrelsen.se.

Det finns 33 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 oktober klockan 23.59.Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss