Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 maj 2024 klocka 08.30 - 12.00

Kulturmiljödag – tema riksintresse för kulturmiljövården

Sergels torg i Stockholm 1964.

Sergels torg under anläggning och de fem höghusen sedda från sydost. 1964–1964, Petersens, Lennart af. Bildnummer: F78762, Stadsmuseet i Stockholm.

Vårens seminarium vänder sig till dig som är yrkespraktiserande och kommer i kontakt med kulturmiljö- och riksintressefrågor i ditt arbete.

Sedan 2016 arrangerar Länsstyrelsen Stockholm, Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms läns museum gemensamma seminarietillfällen vår och höst för att öka och sprida kunskapen om aktuella kulturmiljöfrågor.

Vid frågor går det bra att kontakta Eleonor Åberg på Länsmuseet i Stockholm, eleonor.aberg@regionstockholm.se

Program

08.30 Kaffe.

09.00 Välkommen. Fredrik Linder, Stadsmuseet i Stockholm, Cecilia Lindqvist, Länsstyrelsen Stockholm och Eva Skyllberg, Stockholms läns museum.

09.15 Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Stockholm presenterar och samtalar kring de senaste årens förändringar inom riksintressen för kulturmiljövården, nya kriterier, översyn av riksintressen i länet samt resultat och tillämpning. Johan Aspfors, Riksantikvarieämbetet samt Annika Willim och Elin Sahlin, Länsstyrelsen Stockholm.

10.00 Kaffe och smörgås.

10.30 Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Stockholm fortsätter presentation och samtal.

11.15 Stadsbyggnadskontoret i Stockholms vyprojekt – kulturhistoriskt värde som kunskapsunderlag i QGIS. Fredrik Jensen, områdesstrateg Norrmalm Östermalm och Daniel Sjöborg, stadsbyggnadsstrateg, båda planavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

11.30 Riksintressen i praktiken – reflektioner från Haninge kommun. Camilla Eriksson, kommunantikvarie.

11.50 Frågor och avslutning.

Anmälan

Platserna är tyvärr slut, men du har möjlighet att ställa dig på väntelista. Vi kontaktar dig via mejl om vi får in återbud och du får en plats.

Väntelista till kulturmiljödagen 17 maj Länk till annan webbplats.

Var:
Stadsmuseet i Stockholm, Sevenbomsalen/Hörsalen
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
06 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss