Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2024 klocka 09.00 - 12.00

Regional övning: Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till sjöss

Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen genomför seminarieövningen tillsammans. Övningen ska stärka den regionala förmågan att hantera ett större utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till sjöss.

Seminarieövningen tar tre timmar, enligt samma upplägg som vid terrorövningen som genomfördes i november 2023. Övningen startar klockan 09.00, kaffe serveras från 8.30.

Målgrupp

Övningen är för samordnande nivå, inriktande nivå och kommunikatörer i Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

För att kunna genomföra övningen behövs både deltagare med kunskap om SSR:s modell för samverkan samt sakkunniga i detaljfrågor som kan bli aktuella i dessa typhändelser, till exempel miljöexperter.

Syftet med övningen

Genom att öva ska vi:

  • Fördjupa och befästa kunskap om olika aktörers ansvar och behov i händelse av ett större utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen till sjöss.
  • Öka medvetenheten om vilka samhällskonsekvenser ett utsläpp av olja och andra skadliga ämnen kan ge regionalt på kort och lång sikt.
  • Öka kunskapen om den aktörsgemensamma regionala inriktningen "Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till sjöss" och hur den kan tillämpas.

Förberedelser

De som deltar i övningen bör ha läst den regionala inriktningen samt ha kunskap om egen aktörs ansvar och behov i händelser med stora utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till sjöss.

Anmälan

Anmäl deltagare genom att skicka en ifylld anmälningsblankett till ssr.stockholm@lansstyrelsen.se

Observera att:

  • Det finns begränsat antal platser. Markera tydligt vem som är reserv i de fall ni anmäler fler än en person per nivå. Det krävs inte representation på alla nivåer från alla aktörer.
  • Samordningskansliet samordnar deltagandet i övningen för att säkerställa en bra fördelning av kompetenser till övningen.

Anmälningsblankett Word, 167.7 kB.

Samverkan Stockholmsregionen
Var:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm, plan 4. Lokal: Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
26 apr 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss