Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

08 mar 2024 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning: Våld mot barn med funktions­nedsättning

En teckning av tre barn, varav ett sitter i rullstol. Teckningen ligger på ett bord med kritor utspridda.

Foto. Mostphotos

Utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll möter barn med funktionsnedsättning inom regionens habilitering eller kommunernas socialtjänst; LSS inklusive olika boendeformer. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap och systematisering av arbetet med målgruppen för att stärka upptäckt och bemötande av våldsutsatta barn med funktionsnedsättning.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, Forum Carpe och Amphi. Utbildningen varvar teori, övningar/samtal och hemuppgift.

Detta är del 1 av utbildningen. Del 2 genomförs den 19 april kl. 9–16.

 • Om våld mot barn med funktionsnedsättning
  • Omfattning – vad är våld - risk och skyddsfaktorer – makt och normer kring barn med funktionsnedsättningar och konsekvenser – livsvillkor för barn med funktionsnedsättningar.
 • Bemötande och att samtala med barn om våld (exempelvis med pictobilder mm) samt med föräldrar.
 • Ansvar att fråga, hänvisa/samverka och anmäla oro för barn.
 • Hemuppgift till dag 2 samt genomgång av den.
 • Sista utbildningsdagen får deltagarna en powerpointpresentation som kan användas för att sprida kunskapen vidare i den egna verksamheten.

Förutsättningar för deltagande

 • Anmälan ska godkännas av närmaste chef.
 • Två (max tre) från varje verksamhet ska anmälas.
 • Frågorna i anmälningsformuläret om nuläget i verksamheten samt hur förvärvad kunskap ska användas för att utveckla arbetet ska besvaras.
 • Medverka i Länsstyrelsens uppföljning av utbildningen.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att besluta vilka verksamheter som får delta i utbildningen. Femtio deltagare kommer att beredas plats. Fokus för urvalet är verksamhetens beskrivning av hur arbetet med målgruppen ska utvecklas.

Av de utvalda deltagarna/verksamheterna kommer fyra deltagare intervjuas för att säkerställa att innehållet på bästa sätt matchar kunskapsbehov inom olika områden. Intervjun kommer att genomföras av Amphi som håller i utbildningen. När du fyller i anmälan till utbildningen finns en fråga om du vill/kan bli intervjuad.

Respektive verksamhet anmäler samtliga sina deltagare och svarar på enkäten via formuläret nedan.

Länsstyrelsen bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. Lunch intages på egen hand.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 44, plan 4, lokal Grand.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
23 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela katarina.edlund@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 februari klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss