Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

22 feb 2024 klocka 13.00 - 15.30

Nätverksträff för kvinnofridssamordnare 22/2

Det är angeläget att lokalt utveckla arbetet med våld i ungas nära relationer. Under denna nätverksträff med breddad målgrupp utbyter vi erfarenheter och diskuterar med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens konferens den 14 februari.

Förutom medlemmarna i Länsstyrelsens Kvinnofridssamordnarnätverk öppnar vi denna gång upp för lokala samverkanspartners i frågan våld i ungas nära relationer.

Deltagarna får ta del av ett lokala lärande exempel, diskutera utvecklingsfrågor och utbyta erfarenheter med andra kommuner i länet om det lokala arbetet med våld i ungas nära relationer.

Samverkan över förvaltningsgränserna

Genom kommunernas arbete med extra frågor till Stockholmsenkäten kan vi se att arbetet med våld i ungas nära relationer är ett angeläget område att utveckla vidare lokalt.

Vi behöver öka vår kunskap i frågan, vi behöver arbeta förebyggande, öka vår förmåga att identifiera och stötta unga våldsutsatta samt erbjuda beteendeförändrande insatser till unga våldsutövare.

För att kunna göra detta på bästa vis behöver vi samverka över förvaltningsgränser och med externa aktörer. Därför bjuder vi denna gång in en bredare målgrupp till vår nätverksträff. Lokala samordnare får en möjlighet att bjuda in relevanta lokala samverkanspartners.

Steg 1: konferens 14 februari

För att få fördjupad kunskap i frågan inför nätverksträffen rekommenderar vi att du först deltar på Jämställdhetsmyndighetens konferens om våld i ungas nära relationer den 14 februari klockan 09.00–16.00. Deltagande sker på plats eller via länk.

Konferens om våld i ungas nära relationer, 14 februari, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Agenda för nätverksträffen

13.00 Välkomna

13.15 Lärande exempel Stockholms stad

13.45 Paus med fika

14.05 Gruppdiskussion

15.30 Avslut

Var:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal: Grand, plan 4 (anmäl er i receptionen)
Kostnad:
ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
07 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du önskemål om kost eller hjälpmedel mejlar du anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss