Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

21 feb 2024 klocka 13.30 - 16.00

Föreläsning om korruption och otillåten påverkan

Närbild på en handskakning.

Foto: Mostphotos.

Hot, försök till korruption och otillbörlig påverkan kan förekomma vid tillsyn mot illegala avfallsverksamheter. Denna föreläsning erbjuds kommunala tillsynsmyndigheter i Stockholms län som en del av Länsstyrelsens satsning i arbetet mot avfallsbrottslighet.

I Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet framgår att det kan finnas hot mot miljöinspektörer som utövar tillsyn mot illegala avfallsverksamheter. Miljöinspektörer och andra miljöhandläggare kan fatta beslut som får stora konsekvenser för enskilda eller företag. Detta kan leda till att olika aktörer kan försöka påverka myndighetsutövningen för egen vinning.


Thomas Palmberg från Polismyndighetens Nationella Operativa avdelningen kommer att hålla i denna föreläsning om anti-korruption, otillåten påverkan i form av otillåtna belöningar, jäv, otillåtna bisysslor samt om förebyggande åtgärder. Materialet bygger på kunskap från verkliga fall.

Under passet kommer Thomas Palmberg ta upp frågor som:

  • Vad är korruption?
  • Vad krävs för att det ska bli brottsligt?
  • Vad går gränsen för en muta? Finns beloppsgränser?
  • Jäv, otillåtna bisysslor, intressekonflikter
  • Paraplybegreppet otillåten påverkan = olika sätt att påverka, inte enbart mutor
  • Riskområden för korruption
  • Vad gör jag om jag misstänker att något inte står rätt till – var vänder jag mig och måste jag göra en formell anmälan?

Målgrupp:

Miljöinspektörer, miljöchefer och politiker i miljönämnder. Det finns plats för 2–3 personer/kommun.

Välkomna!

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Stockholm. Lokal: Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
05 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av hjälpmedel, vänligen meddela Egle Vilkinyte.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 februari klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss