Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

09 feb 2024 klocka 09.00 - 10.30

Webbinarium: Insatser till personer som utövar våld i nära relationer

Illustration av ett manshuvud i profil. Hjärnan syns och gröna blad gror ur hjärnan.

Illustration: Christina Heitmann.

På webbinariet får du ta del av resultat från en helt ny kartläggning om hur kommunerna i Stockholms län arbetar för att personer som utövar våld i nära relationer ska förändra sitt beteende. Fokus ligger på hur socialtjänstens myndighetsutövning och dess utförarverksamheterna arbetar, men även på arbetet som andra aktörer bedriver och dit socialtjänsten kan hänvisa klienter.

Sedan sommaren 2021 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utövar våld mot närstående ska ändra sitt beteende.

Vad finns det för insatser idag?

För att få veta vad som redan finns på plats hos kommunerna i Stockholms län och vad som behöver utvecklas ytterligare för att fler våldsutövare ska få stöd att upphöra med våldet, har FoU Nordväst genomfört en kartläggning. Den har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm.

Resultat och panelsamtal – nästa steg?

I anslutning till presentationen av kartläggningen kommer en panel diskutera resultaten i kartläggningen och vad som kan tänkas bli nästa steg i utvecklingen av insatser till personer som utövar våld i nära relationer. Läs mer under "Program" nedan.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom kommun och andra organisationer som arbetar med frågor gällande personer som utövar våld i nära relationer.

Till anmälan

Webbinarium Insatser för personer som utövar våld | Storsthlm Länk till annan webbplats.

09.00: Välkomna. Introduktion av Christina Ericson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm och Daphne Wahlund, processledare, Storsthlm.

09.05: Resultat från kartläggningen av kommunernas insatser till personer som utövar våld i nära relationer av Kristina Jerre, forskare i kriminologi och projektledare vid FoU Nordväst.

10.00–10.30: Panel diskuterar kartläggningens resultat och implikationer för framtiden
Panelen leds av Daphne Wahlund (processledare vid Storsthlm) och består av:
- Christina Ericson, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm
- Anna Gärdegård, chef för FoU Nordväst
- Jenny Rangmar, forskare vid Socialstyrelsen
- Rita Grünbaum, samordnare i Järfälla kommun

10:30 Avslut

Var:
Webbinariet hålls i Microsoft Teams. En möteslänk skickas ut kort innan webbinariet till anmälda deltagare.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
05 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss