Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 sep 2024 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning i stabsmetodik, 11 september

Effektiv krishantering är en förutsättning för att hantera samhällsstörningar av olika slag. Länsstyrelsen Stockholm välkomnar dig som ingår i en krisledningsstab i en kommun, regionen eller ett räddningstjänstförbund till en heldagsutbildning i stabsmetodik.

För att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar, som ofta präglas av både tidspress och oklara förhållanden, kan ett strukturerat stabsarbete vara vägen framåt mot en effektiv krishantering. Att arbeta utifrån en på förhand bestämd stabsmetodik skapar goda förutsättningar för att kunna hantera situationer som exempelvis kräver snabba, korrekta och samordnade beslut.

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett Combitech AB i uppdrag att ta fram och genomföra en grundläggande stabsutbildning. Upplägget är en endagsutbildning, där teori varvas med praktiska övningsmoment.

Utbildningen börjar klockan 9.00 och slutar senast 16.00. Kaffe och te serveras från 8.30. Lunch ingår.

Målgrupp

Grundutbildningen riktar sig till dig som ingår, eller så småningom kommer att ingå, i en krisledningsstab i en kommun, regionen eller räddningstjänstförbund i Stockholms län. Utbildningen riktar sig främst till dig som tidigare inte har deltagit på en stabsutbildning.

Syfte och lärandemål

Syftet är att erbjuda en grundläggande utbildning i stabsarbete som ska stärka krishanteringsförmågan hos de olika organisationerna. Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha grundläggande kunskap om stabens syfte, organisation och uppgift samt kunna tillämpa verktyg och arbetssätt för ett effektivt stabsarbete.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i fyra block:

Kriser: Samhällsstörningar, det svenska krishanteringssystemet, gemensamma grunder och Samverkan Stockholmsregionen.

Staben: Funktioner, stabsarbetsplatsen, dokumentation/loggföring.

Stabsarbete: Stabsmöten, stabens verktygslåda, lägesbild, praktiska övningsmoment.

Utmaningar: Staben vs ordinarie verksamhet, uthållighet, stress, praktiska övningsmoment.

Flera kurstillfällen

Utbildningen genomfördes första gången under 2022 och kommer att erbjudas vid ett flertal tillfällen under 2024.

Besked om plats

Varje utbildningstillfälle har 20 utbildningsplatser. Om antalet anmälda överskrider antalet platser förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att göra ett urval av deltagarna för att på det sättet försöka skapa en jämn fördelning mellan representerade aktörer.

Efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats på kursen eller inte.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
28 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av hjälpmedel, vänligen meddela Anna Bennich

Sista anmälningsdag är den 27 augusti klockan 23.59.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss