05 sep 2024 klocka 09.00 - 16.30

Kurs i att möta och motivera våldsutövare till behandling, 5 september

Illustration av två personer som sitter i varsin fåtölj och pratar med varandra.

Illustration: Christina Heitmann

Länsstyrelsen Stockholm erbjuder kursen "Att möta och motivera våldsutövare till behandling" med syfte att öka kunskaperna om våldsutövare samt kunskapen att motivera våldsutövare till behandling eller andra insatser.

Syfte

Att ge en ökad kunskap om hur man kan upptäcka och motivera personer som utövar våld i nära relationer till behandling samt att få en övergripande kunskap om våldets mekanismer och hur motivationsarbete med våldsutövare går till.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom socialtjänsten i Stockholms län som möter personer som utövar våld i nära relationer och har möjlighet att informera om och motivera dessa till behandling. Exempelvis socialsekreterare, samordnare, medarbetare inom familjerätt, föräldrabehandlare, föräldrastödjare, kuratorer samt andra professionella som kommer i kontakt med personer som utövar våld i nära relationer och önskar ökad kunskap inom området.

Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen.

Upplägg

Kursen innehåller följande delar:

  • Multipla teoretiska linser i mötet med personer som utövat våld i nära relationer.
  • Om våldsutövaren.
  • Vanmakt eller makt eller både och?
  • Forskning om motivationsarbete i mötet med våldsutövare.
  • De två tornen – en metafor för MI med våldsutövare.
  • Konkret motivationsarbete med våldsutövare.
  • Mina egna rättningsreflexer.
  • En översikt av våldsbehandling.

Under kursen varvas föreläsning, samtal i smågrupper, korta reflektioner, filmer och uppföljning i storgrupp.

Kursledare: Dan Rosenqvist, leg. psykolog.

Information

Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast två veckor innan kursstart. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

Kursen startar klockan 9.00. Kaffe och smörgås serveras från 8.30.

Datum

Kursen genomförs vid åtta tillfällen under 2024. Det är samma innehåll samtliga datum och du behöver därför bara gå ett tillfälle.

Datumen är: 25 april, 26 april, 27 maj, 28 maj, 5 september, 6 september, 12 december och 13 december. Anmäl dig till önskat datum via Länsstyrelsens kalendarium.

Var:
Profil Hotels Nacka, Värmdövägen 84. Vid Sickla station.
Kostnad:
Ingen kostnad. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
22 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du behov av specialkost eller hjälpmedel mejlar du anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss