Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

04 dec 2023 klocka 13.00 - 16.00

Regionalt arbetsmöte – systematiskt säkerhetsarbete i VA-verksamheter

Brunnslock för vatten-och avlopp. Gula höstlöv.

Foto: Gun Persson Ljusne/Mostphotos.

VA-försörjningen behöver fungera såväl till vardags som vid oönskade händelser. Ett säkerhetsarbete som är anpassat utifrån identifierade hot och risker är en bra grund för att skydda verksamheten. Grunden består av verksamhetens informationssäkerhetsarbete, personalsäkerhetsarbete och arbete med fysisk säkerhet. Dessa tre områden utgör tillsammans aktörernas verksamhetsskydd.

 

Välkomna till en eftermiddag där vi delar erfarenheter och tar steg mot ökad robusthet!

Målgrupp

Målgrupp för mötet är i första hand VA-chefer, anläggningschefer för vatten, avlopp och ledningsnät samt andra befattningar inom kommun och VA-verksamhet som berörs av planering för dricksvattenförsörjning och avloppsrening under höjd beredskap.

Vid vår träff den 4 dec. välkomnar vi också beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare och andra i era organisationer med intresse för just verksamhetsskydd.

Syfte

Syftet med mötet är att öka kunskapen hos deltagarna, bygga nätverk och att identifiera frågor som det skulle vara lämpligt att arbeta med på regional nivå.

Program

Efter presentationer av ett par inspirationstalare kommer vi att i samtalsform vända och vrida på frågor kopplade till verksamhetsskydd, dela erfarenheter och dra gemensamma slutsatser. Programmet bygger på ett aktivt deltagande, samtal och diskussioner bland deltagarna på plats. Vi kan tyvärr inte erbjuda digital medverkan.

Under mötet kommer vi bara att hantera och dela öppen information.

Begränsat antal platser

Antalet platser är begränsat så anmäl er gärna så snart som möjligt. Vi önskar att så många av länets aktörer som möjligt är representerade. Vid stort intresse kan vi tyvärr behöva begränsa antalet deltagare från enskilda organisationer. Skulle detta bli fallet lämnar vi besked till berörda senast en vecka innan mötet.

Bidra med egna erfarenheter till kommande möten?

Under vintern och våren 2024 anordnar Länsstyrelsen fler arbetsmöten med länets VA-aktörer för att gemensamt undersöka hur robustheten och förmågan att leverera VA-tjänster under störda förhållanden kan öka i länet.

Kommande möten kan handla om till exempel personalförsörjning och -planering, reservrutiner och redundans, VA-juridik i kris och krig, samt upphandling.

Har ni aktuella och relevanta erfarenheter kopplade till VA-verksamhet som andra kunde lära sig av, eller förslag på teman att samlas kring? Vi vill gärna lyfta goda exempel, men även erfarenheter av svårigheter som kan uppstå. Kontakta oss gärna om ni vill dela med er!

Var:
Länsstyrelsen Stockholms lokaler, Regeringsgatan 66
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
24 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela kontaktpersonerna här på sidan via mejl eller använd fältet "Meddelande till arrangören" i anmälningsformuläret.

Antalet platser är begränsat så anmäl er gärna så snart som möjligt. Vi önskar att så många av länets aktörer som möjligt är representerade. Vid stort intresse kan vi tyvärr behöva begränsa antalet deltagare från enskilda organisationer. Skulle detta bli fallet lämnar vi besked till berörda senast en vecka innan mötet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss