Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

16- 18 apr 2024 klocka 09.00 - 16.00

Kurs i oljeskadeskydd, steg 2

Man i rödorange skyddskläder och andningsmask lyfter upp olja med ett verktyg. Det står Kustbevakning på hans svarta uppblåsbara flytväst.

Kustbevakningen arbetar tillsammans med andra aktörer efter utsläpp av olja och diesel vid Hörvik, Blekinge (oktober 2022). Foto: Kustbevakningen

Vill du stärka din förmåga att hantera ett oljeutsläpp? I steg 2-kursens teoretiska och praktiska block får du både kunskaper om begränsning av ett utsläpp och upptagning av olja och lära dig praktiska färdigheter inom området.

Förmågan att hantera oljeutsläpp och oljepåslag är av största vikt för räddningstjänster och kommuner i Sverige. Ett större utsläpp av olja eller skadliga ämnen till sjöss innebär stora krav på samordning och aktörsgemensamt arbete.

Steg 2-kursen är tre dagar och inleds med ett teoretiskt endagsblock. Det ger bland annat kunskap om olika oljetyper och hur begränsning och upptagning av olja i olika miljöer går till.

Det praktiska tvådagarsblocket ger färdigheter i att kunna hantera skydds- och styrutrustning vid oljeutsläpp i öppet vatten som hotar att nå land. Deltagarna ska efter genomförd utbildning även kunna isolera/begränsa en inträffad/annalkande miljöskada till följd av oljeutsläpp eller utsläpp av annat farligt ämne.

Kursen riktar sig till personal vid

 • räddningstjänster inom Räddningsregion Östra Svealand
 • andra räddningstjänster i landet
 • Länsstyrelsen, Kustbevakningen, vattenverksförbund
 • en miljö- och eller teknisk förvaltning i en kommun
 • andra aktörer/organisationer som kan behöva hantera ett utsläpp.

Du som arbetar på en miljö- och eller teknisk förvaltning i en kommun eller i en annan organisation, och inte förväntas leda eller verka i praktiskt fältarbete, kan enbart anmäla dig till det teoretiska blocket den 16 april. Du kommer då ändå bli behörig att gå steg 3 och 4.

Även för dig kan det dock finnas ett stort värde i att genomföra det praktiska blocket för att på så sätt få en djupare förståelse för materielens och metodikens möjligheter och begränsningar. Även du är alltså varmt välkommen att anmäla dig till alla tre dagarna.

Det är en fördel om du har genomfört Kurs i oljeskadeskydd, steg 1, innan du går steg 2. Men har du redan vissa förkunskaper inom området kan du genomföra utbildningen utan att ha genomfört steg 1.

Kursinnehåll

 • arbetsmiljö och arbetarskydd
 • riskbedömning och riskhantering vid arbete i strandzonen
 • skydds- och styrutrustning
 • spårning av källa
 • praktisk hantering av oljeskyddsmateriel
 • metodik för att begränsa miljöpåverkan vid oljeutsläpp på land eller i mindre vattendrag.

Kursen bygger på det grundkoncept som Räddsam VG (Räddningstjänster i Samverkan i Västra Götaland) har arbetat fram.

Arrangörer

IVL:s oljeskadegrupp i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och kansliet för Samverkan Stockholmsregionen.

Urval

Max. antal deltagare i det praktiska blocket är 30 personer. Om antalet sökande överskrider antalet platser så förbehåller sig arrangörerna rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel behovsbild, jämställdhet samt geografisk spridning.

Dag 1 – teori Begränsning och upptagning (genomförs digitalt)

08.50: Incheckning

09.00: Introduktion, syfte och mål samt förväntningar med dag 1

Hotbilden och olika typer av oljors beteende i olika miljöer (öppet vatten,
strömmande vatten, strandnära områden, markutsläpp)

Varifrån kommer utsläppet – spårning av källa

Digitalt grupparbete: Riskbedömning och riskhantering vid arbete i
strandzonen/strandnära områden

Regelverket som styr vårt arbete: Arbetsmiljö och arbetarskydd

Genomgång av olika vanligt förekommande skydds- och styrutrustningar

Grupparbete: Hur anpassar vi utrustning till utsläpp av olika typer av oljor och
miljöer?

Erfarenheter från genomförda operationer i Sverige

Sammanfattning dag 1

16.00: Avslut dag 1

Dag 2 – praktisk genomgång av utrustning

08.30: Incheckning för dagen med kaffe och fralla

09.00: Utrustningen i oljeskyddsförrådet KBV Djurö – känna/klämma, teori om
handhavande, möjligheter och begränsningar

Hur fungerar våra vanliga upptagare och länsor? Praktisk genomgång

Sammanfattning dag 2 och förberedelser dag 3

16.00: Avslut dag 2

Dag 3 – testa upptagare och länsor i fält

08.30: Incheckning för dagen med kaffe och fralla

09.00: Hur använder vi upptagare i verklig miljö? Övning med oljeupptagare och
absorbenter i lämplig vik vid kusten, väderberoende

Hur lägger vi ut länsa för att hindra/styra olja? Övning utomhus i lämplig vik

Besök på MSB:s oljeskyddsförråd på Djurö

Sammanfattning dag 3 med erfarenhetsåterföring och summering

16.00: Avslut steg 2

Var:
16 april, digitalt via Teams, obegränsat antal deltagare. 17 och 18 april på Djurönäsets konferensanläggning samt Kustbevakningens station på Djurö, max. 30 deltagare.
Kostnad:
3500 kr exkl. moms, enbart 16 april. 14 000 kr exkl. moms, 16-18 april. Lunch och kaffe ingår 17 och 18 april.
Sista anmälningsdag:
25 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela roy.zacharias@lansstyrelsen.seDigital faktura: Skriv peppolnummer eller mejladress för pdf-faktura. Pappersfaktura: Skriv referens och faktureringsadress.
Utbildningsalternativ * (obligatorisk)
UtbildningsalternativKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss