Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

20- 21 mar 2024 klocka 09.00 - 16.00

Kurs i oljeskadeskydd, steg 1, 20-21 mars

Man i rödorange skyddskläder och andningsmask lyfter upp olja med ett verktyg. Det står Kustbevakning på hans svarta uppblåsbara flytväst.

Kustbevakningen arbetar tillsammans med andra aktörer efter utsläpp av olja och diesel vid Hörvik, Blekinge (oktober 2022). Foto: Kustbevakningen

Vill du stärka dina kunskaper inom oljeskadeskydd? Välkommen till en kurs som ger dig kunskaper om oljans skadeverkningar och samhällets förmågor vid oljeutsläpp till sjöss, på land eller i vattendrag.

Förmågan att hantera oljeutsläpp och oljepåslag är av största vikt för räddningstjänster och kommuner i Sverige. Ett större utsläpp av olja eller skadliga ämnen till sjöss innebär stora krav på samordning och aktörsgemensamt arbete.

Kursen ger dig grundläggande kunskap inom området oljeskadeskydd, förståelse för samhällets resurser och förmågor vid oljeutsläpp och förkunskaper inför fortsatt utbildning. Ökad kunskap kan bidra till höjd förmåga och därmed bättre förutsättningar för att aktörer i samverkan ska kunna hantera en större oljeskadehändelse till sjöss, på land eller i vattendrag.

Samma kurs genomförs vid två olika tillfällen, 14-15 februari mars samt 20-21 mars 2024. Anmäl dig till ett av tillfällena.

Kursen riktar sig till personal vid

 • kommuners miljö- och eller tekniska förvaltningar
 • räddningstjänster inom Räddningsregion Östra Svealand
 • andra räddningstjänster i landet
 • Länsstyrelsen, Kustbevakningen, vattenverksförbund
 • andra aktörer/organisationer som kan behöva hantera ett utsläpp.

Kursinnehåll

 • lagar och regler
 • samverkan
 • oljans miljöpåverkan
 • kunskap om vanliga oljetyper
 • digitala beslutsstöd och beräkningsprogram
 • beredskapsplanering
 • miljömål
 • socioekonomiska effekter.

Denna grundkurs är återkommande och utgör första steget av fyra i ett utbildningspaket. Behovet av att gå samtliga fyra steg beror på kursdeltagarens roll/funktion på arbetsplatsen.

Kursen bygger på det grundkoncept som Räddsam VG (Räddningstjänster i Samverkan i Västra Götaland) har arbetat fram.

Efter genomförd kurs utfärdas diplom.

Arrangörer

IVL:s oljeskadegrupp i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och kansliet för Samverkan Stockholmsregionen.

Dag 1

Lektionsordningen är preliminär.

08.30: Samling med kaffe och smörgås

09.00: Introduktion, syfte och mål samt förväntningar med dag 1

Hotbilden, varifrån kan vi vänta oss utsläpp?

Socioekonomiska effekter

Regional oljeskyddsplan och förberedd gemensam regional inriktning: Utsläpp
av olja och andra skadliga ämnen till sjöss.

Lunch

Kunskap om vanligt förekommande oljetyper såsom rå-, bunker-, hybrid- och tallolja

Oljans och andra drivmedels miljöpåverkan utifrån egenskaper, förändringsprocesser och spridning

Grupparbete: Prova på metodik för att bedöma oljetypers egenskaper och hur
de beter sig i miljön, inklusive redovisning

Sammanfattning dag 1

16.00: Avslut

Dag 2

08.30: Samling med kaffe och smörgås

09.00: Syfte och mål med dag 2

Lagar och regler som styr bekämpning och sanering samt miljömål som berörs

Ansvar och roller, samverkan, nationella resurser: beredskapsplanering

Grupparbete: NSO, MSB:s oljeskyddspärm och Oljejouren

Digitala beslutsstöd och beräkningsprogram: SeaTrackWeb, Miljöatlas

Lunch

Sanering och Saneringsmanual – Händelser från verkligheten

Mini Tabletop: Vad händer vid ett hotande utsläpp – vilka verktyg och roller
aktiveras beroende på oljetyp, mängder, hotad miljö?

Sammanfattning dag 2

Erfarenhetsåterföring

16.00: Avslut

Var:
IVL:s lokaler Valhallavägen 81 (vid KTH), Stockholm, max. 25 deltagare.
Kostnad:
4 600 kr per person exklusive moms. Lunch och kaffe ingår.
Sista anmälningsdag:
15 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela roy.zacharias@lansstyrelsen.se

Det finns 18 lediga platser kvar.


Digital faktura: Skriv peppolnummer eller mejladress för pdf-faktura. Pappersfaktura: Skriv referens och faktureringsadress.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss