Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

30 nov 2023 klocka 14.00 - 16.45

Från jord till bord med kommuner i centrum

Foton: Mostphotos.

Beredskap och livsmedel står högt på agendan. Vet du vad Länsstyrelsen gör som kan bidra till din kommun i dessa frågor? Välkommen till oss den 30 november.

Välkommen till oss den 30 november. Vi bjuder på en eftermiddag med kunskapsgivande presentationer kring livsmedelsförsörjning, livsmedelsberedskap, jordbruksmarksfrågor i planprocessen, lokal matidentitet och en pedagogisk möjlighet för offentliga kök. Allt delar av länets livsmedelsberedskap för att skapa ett hållbart samhälle och robusta livsmedelssystem.

Fokus kommer att vara på de skärningspunkter som finns mellan samhällsplanering, näringsliv och hållbar utveckling. Vår livsmedelsproduktion förknippas med en mängd värden och tjänster samtidigt som det finns områden för konflikter där avvägningar måste ställas mellan olika intressen.

Vi kommer att presentera aktuella strategier och inriktningsdokument som har bäring på livsmedel och jordbruksmark i Stockholms län men också lite skog. Under det avslutande minglet kommer vi bjuda på förrätten till den nyligen framtagna Stockholmsmåltiden.

Dagen vänder sig till politiker och tjänstemän i länets kommuner.

14.00: Kaffe

14.30: Välkommen!

  • Ett hållbart livsmedelssystem i Stockholms län – Stockholms läns livsmedelsstrategi.
    Mat från Mälardalen och GotlandOffentliga måltider som pedagogik – Stockholmsmåltiden ett gott exempel?
    Skogsstrategin – hållbarhet, tillväxt och friluftsliv
  • Mingel och frågor med Stockholmsmåltidens sallad
  • Att bygga på åkermark – är ni förberedda för beslut?
  • Stolt! – Matidentitet med lokala produkter
  • Nu stärker vi totalförsvarsplanering inom livsmedelsförsörjningen

16.45: Avslut

 

Logotyper Länsstyrelsen Stockholm, den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms län, EU:s jordbrukspolitik
Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal: Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
27 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kom ihåg: Ta med legitimation vid ditt besök.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss