Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

10 nov 2023 klocka 09.00 - 15.45

Spindelklubb på temat samverkan med civilsamhället

Flera händer som hjälps åt att lägga ett pussel.

Foto: Mostphotos

Kommunala samordnare inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) välkomnas till en nätverksträff!

Samverkan mellan olika aktörer behövs i det lokala arbetet, kanske nu mer än någonsin tidigare. Och civilsamhällets olika aktörer har mycket att bidra med.

Dagen ägnas åt just samverkan med föreningsliv, idrottsrörelsen och näringsliv. Vi kommer att fokusera på att ta fram konkreta förslag på hur samverkan mellan kommuner och civilsamhället kan stärkas.

Din medverkan under dagen är viktig och värdefull och som förberedelse inför dagen vore det bra om du har tagit reda på hur samarbetet och samverkan i det sociala arbetet ser ut i din kommun.

Innehåll

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) berättar om sin roll i arbetet att stärka samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. De vill även fånga upp synpunkter och inspel från er samordnare.

Stockholms stad har samverkan med en rad olika aktörer och organisationer, både genom föreningsstöd och genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Vi får en beskrivning av olika sätt och erfarenheter från att formalisera ett samarbete över tid.

RF SISU har uppdraget att stötta idrottsföreningar i länet och att främja samverkan med kommunerna, inte minst kring barn och unga. Behoven av fungerande kontaktytor mellan kommun och ansvariga konsulenter hos RF SISU har ökat och det finns en rad frågor att mötas kring.

Öppna drogscener, ett regionalt arbete mot öppen droghandel, har sedan snart två år tillbaka fokuserat på samverkan kring ett antal platser med öppen droghandel. Projektledaren beskriver hur näringslivets roll har bidragit till arbetet samt vilka idéer och förslag som framkommit.

Järfälla kommun delar sina erfarenheter från samverkan med civilsamhällesaktörer.

Under dagen kommer vi arbeta utifrån en rad frågeställningar i syfte att stärka samverkan med olika aktörer i civilsamhället, så ta med dig dina bästa idéer.

Vi bjuder på lunch och fika. Välkommen!

09.00 Välkomna och beskrivning av dagen

09.15 Aktuellt från CAN

09.45 Stockholms stad beskriver sätt att formalisera samverkan med civilsamhället

10.15 PAUS

10.30 Järfälla kommun beskriver hur ett samverkansarbete etablerats

10.50 RF SISU beskriver sin roll och hur idrottsrörelsen kan utgöra en viktigt aktör i det lokala arbetet

11.15 Arbete kring samverkan NGO/Föreningar/ trossamfund

12.30 LUNCH

13.15 Öppna drogscener berättar om erfarenheter kring samverkan med civilsamhälle

13.45 Arbete kring samverkan civilsamhälle/näringsliv

14.30 PAUS

14.45 Arbete kring samverkan civilsamhälle/näringsliv

15.15 Summering och avslut

Var:
Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
25 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har allergier eller behov av hjälpmedel, vänligen meddela jonas.melinder@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss