Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

30 okt 2023 klocka 10.00 - 12.00

Dialog med lantbruksnäringen

Åker med en skogsdunge..

Foto: Mostphotos.

Länsstyrelsen Stockholm och LRF Mälardalen bjuder in till landsbygdsdialog om förutsättningar i lantbruket efter årets extrema vädersituation. Hur är lantbruket i Stockholms län påverkat och vilka slutsatser kan vi dra så här långt?

Livsmedelsproduktionen i Stockholms län är viktig för livsmedelsförsörjning och livsmedelsberedskap för vår befolkning.

Bakgrund

År 2023 har varit ett speciellt växtodlingsår som påverkat lantbruket på flera olika sätt såsom till exempel lägre skörd och brist på foder och strö. Vi ser att årets vädersituation med både värme, torka och blöta kan orsaka långsiktiga konsekvenser för lantbruket i Sverige och i Stockholm.

Hur är lantbruket i Stockholms län påverkat och vilka slutsatser kan vi dra så här långt? Detta vill vi som offentliga aktörer veta mer om, för att hitta sätt som vi kan stötta på och som bidrar till konstruktiva lösningar.

Just du är viktig för att skapa en lägesbild över situationen för lantbruket i Stockholms län och vi hoppas att du kommer för att prata om lantbrukets förutsättningar på kort och lång sikt.

Målgrupp

Lantbrukare i Stockholms län, branschorganisationer och företag inom gröna näringar, Region Stockholm, kommuner, banker, försäkringsbolag med flera.

Syfte med dialogen

Samla upp konsekvenser och effekter av årets växtodlingssäsong samt reflektioner över vilken påverkan detta ger på lantbruket i Stockholms län på kort respektive lång sikt. Tankar kring de senaste årens klimatförändringar och behov av åtgärder för klimatanpassning.

09.30: Incheckning. Kaffe/the och smörgås serveras.

10.00: Inledning: Länsstyrelsen Landsbygdsdirektör, Ulrika Lundberg och ordförande LRF Mälardalen, Tomas Olsson, hälsar välkommen och ger kort bakgrundsinformation.

10.15: Lägesbild, Tomas Olsson, LRF.
Inspel från lantbrukare som rapporterat om väderläget under sommaren.

10.30: Hur arbetar Regeringskansliet med lantbrukets förutsättningar? Anders Drottja, näringspolitiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Peter Kullgren på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

10.50: Workshop och erfarenhetsutbyte.

Vad behövs för att bygga in mer resiliens för att klara klimatutmaningar och andra utmaningar/omvärldsfaktorer som påverkar näringen?

11.30: Uppsamling och kommande steg.

12.00: Avslut.

Logotyper Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen
Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66. Lokal: Grand.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
24 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 oktober klockan 13.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss